Záruka

Záruka na naše výrobky je pre nás záväzkom!

Naša spoločnosť zabezpečuje svoje produkty nielen slovami.

Chceme, aby užívanie spotrebiča alebo stavby od spoločnosti ZOP plus bolo pre Vás osobitným zážitkom. Teraz si tento cieľ spojte s kvalitou, spoľahlivosťou, skúsenosťami a tradíciou renomovaných výrobcov, ktorých výrobky dovážame a potom ľahko pochopíte, prečo týmto výrobkom toľko veríme.

Dĺžka záručnej doby vždy zodpovedá aspoň minimálnej dĺžke záručnej doby podľa Občianskeho zákonníka, prípadne osobitných právnych predpisov, pokiaľ nie je uvedené inak, tak sú to 2 roky. Značky ako Austroflamm, Leda, Saey alebo Lacunza Vám poskytujú na svoje výrobky rozsiahlu záruku, ktorá kryje akékoľvek chyby, ktoré sa dajú pripísať výrobným alebo montážnym nedostatkom. Záruka je poskytovaná v dĺžke 2 roky. Za predpokladu dodržania výrobcom určených záručných podmienok, ktoré definujú prevádzkové podmienky a správne zaobchádzanie s komínovým systémom, ako pri montáži tak aj pri samotnom prevádzkovaní, garantuje výrobca u nerezových komínových systémov 5 ročnú záruku. Šamotové vložky špičkovej nemeckej kvality a tvárnice s vysokou pevnosťou v tlaku nám umožňujú u šamotových komínových systémov poskytovať záruku až 30 rokov.

Je pre nás samozrejmosťou poskytovať, nie len záručný, ale aj pozáručný servis. Pokiaľ viete zadefinovať výrobcu, typ výrobku a rok predaja (resp. výroby) urobíme všetko preto aby ste boli spokojní, a aby sme Váš problém odstránili.

Výrobca si vyhradzuje právo na technické a konštrukčné zmeny, zmenu rozmerov, tlačové chyby a zmeny cien.