Cech

Odborná spôsobilosť kachliara.

Vážení priaznivci kontrolovaného ohňa. Cech kachliarov je profesijné združenie, ktoré napomáha záujemcom o realizáciu krbu, kachľovej pece či sporáku v zorientovaní sa na slovenskom kachliarskom trhu, a tým ich chránili od možných problémov, či už s funkčnosťou, alebo aj požiarnou bezpečnosťou konkrétneho diela. Je v záujme serióznych kachliarov, aby pri kolaudácii domu bola okrem revíznej správy komínového telesa vyžadovaná aj odborná spôsobilosť kachliarskej firmy, ktorá dielo realizovala.


Náš cech kachliarov sa stal najväčšou remeselnou organizáciou.

V piatok 19.4.2013 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie nového Cechu kachliarov.

Nový cech vznikol zlúčením Cechu kachliarov Slovenska a Slovenského cechu kachliarov a krbárov. Vznikla tak najväčšia remeselno-profesijná organizácia na Slovensku, ktorá má dnes viac ako 300 členov. Oba cechy podpísali Memorandum kachliarov a krbárov Slovenskej republiky.

Cech kachliarov

Ako sa vyjadril Ing. Ladislav Filus, predseda predstavenstva Cechu kachliarov: „Veríme, že zlúčenie oboch cechov pomôže úspešnému rozvoju kachliarskeho remesla na Slovensku. Zaručí zvýšenie istoty zákazníkov, že pece a kachle postavené našimi členmi sú tým najlepším riešením a zárukou bezpečnosti a profesionality".


Prečo krb od cechu?

Oheň je dobrý sluha ale zlý pán, hovorí staré príslovie. Prinášame Vám ho do vašich obývačiek, aby oheň bol nielen vašim sluhom, ale aj príjemným spoločníkom. Prečo si pre stavbu príbytku pre svojho sluhu a priateľa vybrať člena nášho cechu? Prečítajte si sedem dôvodov prečo...

1. Zdravie

Účinky sálavého tepla boli známe už v dávnej minulosti. V starovekom Ríme využívali tieto účinky v termálnych kúpeľoch. Kachliarsky remeselník Vám vie tieto pozitívne účinky vniesť do Vášho domova v podobe sálavého tepla kachľovej alebo omietanej pece, hypokaustového systému pece alebo krbu, prípadne vykurovacieho sporáku. Existujú aj medicínske štúdie, ktoré potvrdzujú tento pozitívny vplyv sálavého tepla na ľudský organizmus - sálavé teplo je totiž veľmi príbuzné slnečnému žiareniu.

Navyše používame len certifikované zdravotne nezávadné materiály. Pre naše stavby nie sú prípustné materiály s obsahom azbestu, uvoľňujúcich sa mikrovlákien alebo popolčeka. Maximálna pozornosť patrí aj ochrane pred uvoľnením škodlivých látok zo spaľovania do obytného priestoru a do atmosféry. Pri navrhovaní krbu alebo pece berieme ohľad aj na prípadné alergie na prach a volíme vhodný druh spotrebiča.

2. Kvalita

Prechádzaním na nové technológie, používaním kvalitných materiálov a pracovných postupov neustále zvyšujeme kvalitu našich diel. Vzájomným zdieľaním so skúsenosťami (zdieľaním skúseností) pri používaní materiálov a technologických postupov, upozorňujeme na kladné aj záporné stránky. Z chyby jednotlivca sa poučíme, dobrú skúsenosť nasledujú i ostatní.

3. Technológia

Takmer vo všetkých oblastiach života dochádza v súčasnosti k rýchlemu vývoju nových technológií a neobišlo to ani oblasť kachliarstva. Čoraz prísnejšie emisné normy pre ochranu životného prostredia boli hlavným hnacím motorom pre vývoj technológií stavieb krbov a pecí. A máme dobrú správu - súčasné spotrebiče na tuhé palivo, či už krby, pece alebo sporáky patria medzi najekologickejšie vykurovacie systémy s nízkymi emisiami a vysokou účinnosťou spaľovania. Naše diela dimenzujeme podľa novodobých prepočtových noriem.

Držíme teda krok s dobou a využívame najmodernejšie technológie a postupy. Spolupracujeme so špičkovými odborníkmi národných kachliarskych zväzov, s akreditovanými skúšobnými ústavmi, na úrovni medzinárodného kachliarskeho zväzu VEUKO realizujeme nové projekty pre ďalší rozvoj technológií. Zúčastňujeme sa školení v Rakúsku, Nemecku, Českej republike, u popredných výrobcov a kachliarov. Návštevou veľtrhov európskeho významu sa oboznamujeme s najnovšími systémami, výrobkami a poznatkami. A tieto poznatky a skúsenosti potom uplatňujeme v našich realizáciách.

4. Bezpečnosť

Dodržiavaním protipožiarnych predpisov chránime Vaše zdravie i majetok. Na cechových stretnutiach analyzujeme príčiny požiarovosti na konkrétnych prípadoch, kedy investor podcenil výber kachliara a prizýva si nás už len kvôli znaleckému posudku. Nepatrite medzi tých, ktorí nás kontaktujú až vtedy.

5. Vzdelávanie

Členovia nášho cechu sa pravidelne zúčastňujú na školeniach a odborných workshopoch, čím si udržiavajú vysoký štandard svojej odbornosti. Členom cechu sa môže stať len remeselník s riadnym výučným listom v odbore kachliar.

6. Záruka

Vďaka vzdelávaniu a používaniu moderných a bezpečných postupov dostanete od nás a všetkých členov tohto cechu vždy kvalitný produkt. Pokiaľ by ste mali pocit, že tomu tak nie je, obráťte sa na náš cech, ktorý disponuje rôznymi nástrojmi pre zjednanie nápravy.

7. Tradícia

Vážime si naše remeslo, udržujeme tradície a nadväzujeme na prácu našich otcov a predchodcov.