Vykurovacie systémy

Vykurovacie systémy

Rozhodujete ste sa pre stavbu krbu alebo pece? Počuli ste však od známych, že ich krb je akumulačný a neviete, čo to znamená? Práve pre Vás je určený tento článok, v ktorom Vám jednoducho vysvetlíme hlavné rozdiely v konštrukcii rôznych druhov stavieb krbov a pecí a priblížime Vám ich funkcionalitu.

TEPLOVZDUŠNÁ PEC
krbová vložka s dodatočným výmenníkom

Teplovzdušná pec odovzdáva priamo teplo pomocou pomerne veľkej povrchovej plochy do jednej alebo viacerých miestností a je vhodná pre rozvod teplého vzduchu. Pre väčší efekt sa krbová vložka pripája na liatinový výmenník.

 

 

 

 

 

 

AKUMULAČNÁ PEC
s keramickým akumulačným ťahom

Akumulačná pec je schopná naakumulovať veľké množstvo tepelnej energie z jednej dávky paliva do keramických akumulačných ťahov. Následne cez vonkajší plášť odovzdáva zdravé sálavé teplo rovnomerne niekoľko hodín. Intervaly prikladania paliva 6, 8, 12, 16 hodín. Akumulačnú pec je možné postaviť cez viac miestností.

 

 

 

 

 

AKUMULAČNÁ PEC MUROVANÁ
s keramickým akumulačným ťahom a ohniskom

Akumulačná pec je schopná naakumulovať veľké množstvo tepelnej energie z jednej dávky paliva do keramických akumulačných ťahov. Následne cez vonkajší plášť odovzdáva zdravé sálavé teplo rovnomerne niekoľko hodín. Intervaly prikladania paliva 6, 8, 12, 16 hodín. Akumulačnú pec je možné postaviť cez viac miestností. Táto pec má murované šamotové ohnisko a nemá montované teplovzdušné mriežky pre teplý vzduch.

 

 

 

 

 

TEPLOVZDUŠNÝ KRB

Pri konštrukcii teplovzdušného krbu sa používajú krbové vložky s pomerne veľkými presklenými dvierkami rôznych tvarov. Dizajn a tvar teplovzdušného krbu je takmer bez hraníc. Teplovzdušný krb miestnosť (v prípade montáže teplovzdušných rozvodov i viaceré miestnosti) rýchlo zásobuje priamym teplým vzduchom. Interval prikladania je kratší - 1,5 až 2,5 hod.

 

 

 

 

 


TEPLOVZDUŠNÝ KRB
s akumulačnými prstencami


Teplovzdušný krb s akumulačnými prstencami možno považovať za vylepšený teplovzdušný krb, pretože poskytuje veľký pohľad na oheň cez veľké presklené dvierka, no zároveň sa časť vyprodukovaného tepla akumuluje do keramických prstencov umiestnených nad krbovou vložkou a časť sa uvoľňuje prostredníctvom teplého vzduchu.

 

 

 

 

 

AKUMULAČNÁ PEC
s teplovodným výmenníkom

Akumulačná pec s teplovodným výmenníkom spája v sebe výhody akumulačnej pece s keramickými akumulačnými ťahmi a účinné využitie teplovodného výmenníka. Tepelná energia získaná z dreva sa rovnomerne uvoľňuje cez vonkajší plášť alebo sa cez teplovodný výmenník distribuuje do celého domu cez teplovodný systém vykurovania – inteligentná a úsporná kombinácia.

 

 

 

 

 

TEPLOVZDUŠNÝ KRB
s teplovodným výmenníkom

Krb s teplovodným výmenníkom využíva klasické výhody teplovzdušného krbu s krbovou vložkou a spája ich s možnosťou podporiť teplovodné vykurovanie v celom dome. Úžitková hodnota takéhoto krbu tak vzrastá a prináša úsporu nákladov v porovnaní s vykurovaním fosílnymi palivami.

Partneri