Servis Edilkamin SlovenskoSeverozápadné Slovensko

Stredné Slovensko

adresa: Sone,s.r.o. adresa: Peter Ondrušek – L.O.G.
Veľký Kolačín, Ul. Slobody 39 Teplická 7
018 51 Nová Dubnica 058 01 Poprad
fax: 042 / 443 40 10 fax: 052 / 776 77 66
tel.: 042 / 443 40 10 tel.: 052 / 776 77 66
mobil: 0905 323 498 mobil: 0905 348 236
e-mail: sone@sone.sk e-mail: kovoservis@gmail.com
kontaktná osoba: Martina Bajčíková kontaktná osoba: Peter Ondrušek

 

 

Juhozápadné Slovensko

Východné Slovensko

adresa: Jozef Švaňa adresa: Bireš Ján-kachliar
1. Mája 37 Hodvábna 1291/5
941 33 Kolta 075 01 Trebišov
mobil: 0907 278 777 mobil: 0915 944 302
e-mail: servis@ondrusek.sk e-mail: jankrby1@gmail.com
kontaktná osoba:
Jozef Švaňa
kontaktná osoba:
Ján Bireš